Sökning: "Carl Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Carl Carlsson.

 1. 1. Den symboliska fattigvården. En studie av Göteborgs mosaiska församlings inställning gentemot den östjudiska invandringen och plikten angående fattigvård 1860-1900

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jens Carlesson; [2018-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines the relationship between the immigrating Eastern Jews and the established Western Jews in Gothenburg in the period 1860 – 1900. The sources used are protocols from the Mosaic Congregation in Gothenburg, as well as its suborganizations and other documents, such as correspondence. LÄS MER

 2. 2. Vetenskap och humanism i läromedel : En läromedelsanalys i religionskunskap

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linn Sundholm; [2015]
  Nyckelord :religion och vetenskap; humanism; läromedel;

  Sammanfattning : SammanfattningRelationen mellan religion och vetenskap är uttryckt i Skolverkets förmågor för ämnet religionskunskap på gymnasiet. Men hur presenteras det och humanism i läromedel för gymnasiet? Jag har i min undersökning av vetenskap och humanism som livsåskådning genomfört en läromedelsgranskning. LÄS MER

 3. 3. Naval Architecture Kandidatexamensarbete

  Kandidat-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Carl-Anders Carlsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SjofartThis chapter is an essay that describes the role of shipping from a historical point of view as well as the impact of shipping on society.FartygsprojekteringThis chapter is a projection of a ship that can transport 120 000 tonnes of crude oil from Venezuela to Seattle in the United states. LÄS MER

 4. 4. De didaktiska aspekterna av Våga! - Elevers perspektiv på musik- och sex- och samlevnadskonceptet The Erotica Project - Våga!

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Carl-Erik Carlsson; [2014]
  Nyckelord :Social science; elevers perspektiv; humor; didaktik; musik; sex och samlevnad; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; Music Education; music; sexual education; didactics; curriculum research; humour; student s perspective; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka vad elever säger om de didaktiska aspekterna av Våga!. Våga! är ett utbildningskoncept där musikundervisning och sex- och samlevnadsundervisning möts. LÄS MER

 5. 5. Metod för att visa säkringsrelation under EMIR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Carl-Fredrik Hellström; Joel Lindberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid ett G20 möte i Pittsburgh den 26 september 2009 togs ett beslut om att marknaden för OTC-derivatkontrakt behövde någon form av reglering. Tidigare hade brist på insyn medfört att det var svårt att uppskatta de risker som dessa kontrakt innebar. Detta kom att leda till att regelverket EMIR implementerades i Europeiska unionen. LÄS MER