Sökning: "Carl Elfström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Elfström.

  1. 1. The Impact of Liquidity on Stock Performance Among Venture Capital-backed Firms in India-The Impact of Liquidity on Stock Performance Among Venture Capital-backed Firms in India

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Carl Elfström; [2020-03-05]
    Nyckelord :Venture Capital; IPO; High-Growth; Emerging Market; ; Risk; India; U.S;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER