Sökning: "Carl Ericsson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Carl Ericsson.

 1. 1. Smart Environment - Early Wildfire Detection using IoT

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Carl Hidestål; André Zreik; [2020]
  Nyckelord :Internet of Things; Wildfire; Forest fire; Narrowband-IoT; Particle detection; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problems with extreme weather, such as drought, has increased due to greenhouse emissions. As one of the consequences to this, forest fires have emerged more frequently on a global level. This became obvious in Sweden, in the summer of 2018, which has been stated to have been the worst affected year of forest fires in modern time. LÄS MER

 2. 2. ”Inte heller jag dömer dig” : En studie om karaktäriseringen av äktenskapsbryterskan och andra kvinnor i Johannesevangeliet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Carl Eric Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Bible; New testament; The Gospel of John; Gospel of John; Pericope Adulterae; The Woman Caught in Adultery; NRSV; Women in the gospel; Bibeln; Nya testamentet; Johannesevangeliet; Äktenskapsbryterskan; Kvinnan vid Sykars brunn; Maria från Magdala; Bibel 2000; Karaktärisering; Kvinnan i Johannesevangeliet;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks olika teorier kring ursprunget av perikopen om äktenskapsbryterskan som återfinns i Johannesevangeliet 7:53-8:11. I relation till detta undersöks också hur kvinnan porträtteras i Johannesevangeliet. LÄS MER

 3. 3. Managing Programmatic Advertising Using Machine Learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Carl Dahl; Pontus Ericsson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Effektiv repatriering : Outnyttjad eller överflödig resurs?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Alnebo; Sara Von Sydow; [2017]
  Nyckelord :repatriering; expatriering; utlandsuppdrag; effektiv repatriering;

  Sammanfattning : Internationella forskare har genom åren försökt få praktiker att inse hur mycket som finns att vinna på en tydlig och effektiv repatrieringsprocess, men få företag världen över verkar ha tagit fasta på råden och problemet med repatriater som inte känner sig uppskattade eller inte får tillräckligt stöd och slutar i bolagen är fortfarande aktuellt. Att undersöka om och hur de verktyg som tagits fram för att effektivisera repatrieringen används i multinationella bolag ger en djupare förståelse för repatrieringsprocessen och hur den nyttjas. LÄS MER

 5. 5. Schizofreni, en sjukdom som drabbar fler än bara individen : En litteraturöversikt ur ett anhörigperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Johan Loo Larsson; Carl-Olov Ericsson; [2017]
  Nyckelord :Anhöriga; Bemötande; Kunskap; Närståendeperspektiv; Schizofreni; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER