Sökning: "Carl Geijer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carl Geijer.

 1. 1. Elevers förståelse av och attityder till miljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Carl Fredrik Geijer; Milena Gerassimova; [2007]
  Nyckelord :miljöproblem; attityder; växthuseffekt; undervisning;

  Sammanfattning : Med denna uppsats försöker vi bringa klarhet i hur elever i skolår 9 tänker kring miljön och miljöproblem, och om de är beredda att vidtaga åtgärder för att motverka dem. Eleverna har fått fylla i enkäter och några elever har intervjuats angående sitt miljötänkande. LÄS MER

 2. 2. Why are IPOs still attractive : A comparison between going public or staying private

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering

  Författare :Jens Eriksson; Carl Geijer; [2006]
  Nyckelord :Finance; Initial Public Offering; IPO; Private Equity; Buy-out; Finansiering; Börsintroduktion; Riskkapital; Buy-out;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste två åren så har svenska Private Equity-bolag ökat sina investeringar signifikant. Enkelheten i att anskaffa kapital, såväl som billig skuldsättningsgrad har lett till en ökad aktivitet från PE-bolagen genom uppköp av marknadsledande bolag med starkt kassaflöde. LÄS MER