Sökning: "Carl Gustaf Hamilton"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Gustaf Hamilton.

  1. 1. Parken på Barsebäcks gods : en historisk dokumentation

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Therese Lindahl; [2013]
    Nyckelord :Barsebäck; slottspark; 1800-talet; trädgårdshistoria; park;

    Sammanfattning : Det här kandidatarbetet handlar om Barsebäcks gods och dess parks historia. Godset har en historia som sträcker sig ända tillbaka på 1400-talet och kom i familjen Hamiltons ägor år 1743, köparen var Gustaf David Hamilton. Parken har haft en hel del skepnader under århundradena som speglar dess historiska storhet. LÄS MER