Sökning: "Carl Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Carl Gustafsson.

 1. 1. En exkluderande europeisk identitet? Upplevelser av bemötande och föreställningar om europeisk identitet, bland personer uppvuxna i Sverige med utomeuropeisk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Gustafsson; [2023-06-30]
  Nyckelord :exkludering; rasism; migration; kristendom; islam; Islamofobi; etnicitet; Europeisk identitet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how people that have grown up in Sweden with non- European parents (also known as “the 2nd generation of immigrants) perceive their possibilities to fulfil notions of European identity, while also exploring if there are any differences between ethnic groups regarding their possibilities to fulfil such notions. To answer these questions qualitative interviews have been conducted with people from different ethnic groups. LÄS MER

 2. 2. Hörs skillnad mellan olika ljudformat? : Lyssningstester på eventuella hörbara skillnader mellan Waveoch MP3

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Carl Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :“Audio Formats”; “Audio Perception”; “Audio Quality”; “MP3”; “Wav”; “Wave”;

  Sammanfattning : Kan man höra skillnad på Wave och MP3 filer och spelar det någon roll? Detta är en pågående debatt i musikbranschen där många menar att de högre filformaten är bättre då de inte komprimerar ljudfiler lika mycket, medan andra resonerar att det inte spelar någon roll då man ändå inte kan höra någon skillnad. Syftet för denna studie var att ta reda på ifall ljudtekniker, producenter och musiker kan höra någon större skillnad mellan två stycken ljudformat. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Carbon Emissions on Stock Returns

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Carl Guditz; Simon Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :Stock returns; Carbon emissions; Carbon premium; Carbon intensity; Europe;

  Sammanfattning : We investigate the carbon emissions' effect on stock returns in European firms. The results show that firms with higher carbon intensity, a relative measure of carbon emission, yield a higher stock return while controlling for return-predicting factors. LÄS MER

 4. 4. Virkesfel på ek - påverkan på produktion av råvara i skog och ekträ i industri

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Carl Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Ek; virkesfel; skogsråvara; sågverk; möbelindustrin;

  Sammanfattning : Trä är ett material med en mängd möjliga användningsområden. I takt med att nyainnovativa träprodukter når marknaden, ökar efterfrågan på skogsråvara. För attmöta den ökade efterfrågan gäller det att utnyttja råvaran maximalt. LÄS MER

 5. 5. Den politiska styrningen av polismyndigheten : En kvalitativ fallstudie av polisens upplevda handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Carl Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Frontlinjearbetare; Handlingsutrymme; Mål- och resultatstyrning; Kvalitativ fallstudiedesign; Intervjustudie;

  Sammanfattning : In 2015 the Swedish police organization into one police authority and introduced the goal and result management, which aimed to give the police authority clearer steering, better results and greater discretion for the police officers. The reorganization of the police organization has been met with heavy criticism, previous police research indicates that the governance model works less well for the public sector and that the discretion has decreased for the police officers. LÄS MER