Sökning: "Carl Gustav Nilsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Carl Gustav Nilsson.

 1. 1. Evaluating the Effect of Mobile Display Advertising - Guidelines on how to Advertise in the Mobile Channel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomihögskolan; Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Olivensjö; Gustav Sundberg; [2015]
  Nyckelord :Campaign Effect; Click-Through Rate CTR ; Engagement; Frequency; Mobile Advertising; Mobile Campaigns; Rich Media; Static Banner; Video; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Title Evaluating the Effect of Mobile Display Advertising - Guidelines on How to Advertise in the Mobile Channel Authors Anton Olivensjö Gustav Sundberg Supervisors Charlotta Johnsson, Associate Professor, Department of Automatic Control, Faculty of Engineering, Lund University Carl-Henric Nilsson, Associate Professor, Department of Business Administration, School of Economics and Management, Lund University Staffan Engström, Head of Mobile, Schibsted Sverige AB, Sales and Inventory, Stockholm Issue of Study The mobile is a fairly new advertising channel, in which the time spent by consumers has rapidly increased. Advertising spendings are however not aligned, as companies do not fully understand the channel. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk Riskvärdering av COOP Forum Nyköping

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Fredrik Falkman; Johan Magnusson; Gustav Nilsson; Carl Pettersson; [2011]
  Nyckelord :@RISK; brandscenarier; brandteknisk riskvärdering; COOP Forum; Detact QS; effektutveckling; FDS 5; kritiska förhållanden; personsäkerhet; Simulex; utrymning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is an analysis of the evacuation capabilities of COOP Forum Nyköping. COOP Forum is a 6800 square meter supermarket built in 1970. The building is fitted with a sprinkler system, but lacks an automatic detection system in the sales part of the building. Two likely scenarios were identified and then simulated in FDS 5. LÄS MER

 3. 3. Myter i "Battlestar Galactica"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ulf Liedström; Maria Dovgan; [2008]
  Nyckelord :Battlestar Galactica; Science Fiction; Semiotik; Roland Barthes; Carl Gustav Jung;

  Sammanfattning : AbstractTitel: Myter som sanning i ”Battlestar Galactica”Författare: Ulf Liedström och Maria DovganHandledare: Malin NilssonExaminator: Veronica StoehrelTyp av arbete: C-uppsats i Medie- och Kommunikationsvetenskap, 15 hp HT-07Plats: Högskolan i HalmstadSyfte: Syftet med studien är att ta reda på vilka myter som finns i TV-serien ”Battlestar Galactica” och hur de används för att säga något om vår kontemporära syn på vetenskap, politik och religion.Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ semiotisk metod med djuppsykologiska teorier av C. LÄS MER

 4. 4. Att förverkliga Skuggan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Rune B. Nilsson; [2004]
  Nyckelord :Debbie Ford; Carl Gustav Jung; jungiansk psykologi; skuggan; individuationsprocessen; utbrändhet; psykisk hälsa; depression; negativ självbild;

  Sammanfattning : Hur kan man göra för att ge människor en möjlighet att få bättre psykisk hälsa? Detta är huvudmotivet till denna uppsats. Den bakgrund som målas upp är den psykiska ohälsan i Sverige i dag med en mängd människor som i arbetet blir utmattade och deprimerade utan att de får varaktig hjälp att vare sig förändra sina arbetsförhållanden eller sin livssituation. LÄS MER

 5. 5. Att ha och inte ha : En studie kring bibliotekariers värderingar och urvalskriterier för spelfilm på bibliotek

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Maria Andersson; Emma Nilsson; [2003]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This Masters thesis concerns feature film services in Swedish public libraries. We have investigated the opinion of eight librarians concerning values and criteria for selection as regards film. The theory chosen comes from varied disciplines, for example sociology, adapted to our subject. LÄS MER