Sökning: "Carl Häller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Häller.

  1. 1. Entreprenörernas åsikter om Sydveds samarbetsförmåga

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

    Författare :Carl-Johan Bengtsson; [2006]
    Nyckelord :skogsvetenskap; entreprenörer; arbetssituation; kooperation;

    Sammanfattning : This report is the result of a questionnaire survey done in cooperation with the company Sydved and their contractors. The investigation concerned all their ordinary contractors. LÄS MER