Sökning: "Carl Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Carl Hansson.

 1. 1. ”Det är bra stämning, alla är glada och jag kan njuta av denna stund.” -Ungdomars berättelser och enkätsvar om skolmåltidsmiljön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Annie Berndtsson; Carl Hansson; [2021-08-30]
  Nyckelord :Högstadieelever; Matsal; Upplevelse och Miljö;

  Sammanfattning : Sverige införde skolmåltider för över 100 år sedan. Idag är de här måltiderna lagstadgade så att näringsriktiga och kostnadsfria luncher ska kunna serveras till alla barn på lika villkor. I det här examensarbetet utforskas ungdomars upplevelser gällande miljön i skolmatsalen och hur den påverkar måltidsupplevelsen. LÄS MER

 2. 2. Avdramatisera för att komponera : En självstudie i hur musikskapande kompositionsprocesser inom givna ramar påverkar lust till att skapa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Eskil Hansson; [2021]
  Nyckelord :Taking out the stress; musical composing; observational study; analytical psychology; journal; avdramatiserande; musikaliskt komponerande; observationsstudie; analytisk psykologi; loggbok;

  Sammanfattning : Under projektets gång har fem kompositioner skapats utifrån förbestämt utvalda avgränsningar. Resultatet analyserades utifrån ett teoretiskt ramverk utifrån Carl Jungs arbete inom den analytiska psykologin. LÄS MER

 3. 3. Enlightening the Present with the Past – Consumer’s Yearning for a Past Ethos: The Meaning Construction of Vintage Objects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl-Fredrik Hansson; [2020-11-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 4. 4. Prediktion av användaromdömen om språkcafé-samtal baserat på automatisk röstanalys

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Angus Hansson Svan; Carl Mannerstråle; [2019]
  Nyckelord :Voice analysis; machine learning; speech emotion recognition; gathering of customer reviews; customer feedback loop; Röstanalys; maskininlärning; känsloidentifiering i tal; insamling av användaråsikter; system för återkoppling;

  Sammanfattning : Spoken communication between humans generate information in two channels; the primary channel, linked to the syntactic-semantic part of the speech (what a person is litteraly saying); the secondary channel conveys paralinguistic information (tone, emotional state and gestures). This study examines the paralinguistic part of the speech, more specific the tone and emotional state. LÄS MER

 5. 5. ”Vad är det du vill ha egentligen?” : förmedlarroller och användarbilder i direkt litteraturförmedling på folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Matilda Ekman; Beatrice Tyrenberg; [2016]
  Nyckelord :litteraturförmedling; folkbibliotek; förmedlarroll; yrkesidentitet; biblioteksanvändare; bokprat; användarbild; förmedlingsmetoder;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor's thesis has been to see in what way the relationship between the librarians' views on the users, and their views on the librarian acting as an intermediary, impacts on the choice of reading and on the way in which activities are designed in direct literature mediation toward adult public library users. The investigation has been based on four semi-structured interviews. LÄS MER