Sökning: "Carl Hellström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Carl Hellström.

 1. 1. Vem tycker vad om självskadebeteende ? : En enkätundersökning om allmänhetens attityder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Carl Hellström; Valter Albin; [2016]
  Nyckelord :non-clinical sample; stigma; NSSI; Self-harm; Attitudes; Social Sciences;

  Sammanfattning : Objective: To examine the psychometric properties of the instrument Lund Attitudes Towards Self Harm (LASH) and use the best-suited version, six items or less, to investigate public attitudes to self-harm. Method: A questionnaire about demographic variables, the experience of self-harm in close relationships and the following scales; LASH, Community attittudes towards the Mentally Ill (CAMI-S), Reported and Intended Behaviour Scale (RIBS) and Mental Health Knowledge Scale (MAKS). LÄS MER

 2. 2. Metod för att visa säkringsrelation under EMIR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Carl-Fredrik Hellström; Joel Lindberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid ett G20 möte i Pittsburgh den 26 september 2009 togs ett beslut om att marknaden för OTC-derivatkontrakt behövde någon form av reglering. Tidigare hade brist på insyn medfört att det var svårt att uppskatta de risker som dessa kontrakt innebar. Detta kom att leda till att regelverket EMIR implementerades i Europeiska unionen. LÄS MER

 3. 3. Ni har makt!

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Daniel Hellström; Carl Odhnoff; [2013-06-28]
  Nyckelord :Tjänstemannamakt; Förvaltninghögskolan; Förvaltningsstudenter; Demokrati; Tjänstemannaroller;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The Legacy of Max Ros

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Carl Fredrik Hellström; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : By writing this essay I hope to get a better understanding of the different parts of my project.How to tell the story in a series format through multiple media and channels. How to relate apublic environmental debate to a fictional story. Realism and Fantasy; how realistic canfiction become and how fictional can reality be?. LÄS MER

 5. 5. Moraliska väktare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Carl Hellström; [2011]
  Nyckelord :ordningsvakt; private policing; private security; säkerhet; etik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna kandidatuppsats i sociologi har varit att granska de dilemman som ordningsvakter i handeln kan hamna i när de ska verkställa åtgärder där olika huvudaktörer har anspråk på hur arbetet ska utföras. Tillvägagångssättet har varit kvalitativt. LÄS MER