Sökning: "Carl Henning Christner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Henning Christner.

  1. 1. Efter bankkrisen: Vad är notan för skattebetalarna nu?: En uppföljning av Peter Jennergren och Bertil Näslunds studie från 1998

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

    Författare :Carl Henning Christner; Eva Hagbjer; [2007]
    Nyckelord :Banking crisis; Sweden; bad banks; 1990’s; state subsidies;

    Sammanfattning : During the Swedish banking crisis in the early 1990’s, the government paid out 65 billion Swedish kronor to save Swedish banks from bankruptcy. In the process, two banks left the private sector to be taken over by the state. LÄS MER