Sökning: "Carl Hesslin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carl Hesslin.

 1. 1. Tvistinvesterares finansiering av skiljetvister: Om kostnadsregleringen i lagen om skiljeförfarande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Hesslin; [2018]
  Nyckelord :Processrätt; Civilprocessrätt; Civil procedure; Skiljedomsrätt; Rättegångskostnader; Skiljeförfarandekostnader; Tvistinvestering; Extern finansiering; Third-Party Funding; Civilrätt; Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent years, international literature and debate has brought attention to the fact that it has become increasingly common for third-party funders to partially or fully finance a party’s arbitration and litigation costs. This essay examines if, and in what manner, Swedish arbitration cost regulations gov-ern the issue of third-party financing of a party to the arbitration. LÄS MER

 2. 2. Traditionsprincipen - utifrån ett samhällsekonomiskt och processekonomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Hesslin; [2016]
  Nyckelord :Sakrätt; traditionsprincipen; avtalsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Due to recent discussions concerning an eventual transition to the principle of a valid agreement and SOU 2015:18, this essay’s question formulation is if there are any advantages with the principle of tradition from a national economical and procedural economical perspective. To answer the question, I have used the legal dogmatic method. LÄS MER