Sökning: "Carl Holmquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Holmquist.

  1. 1. Ett minnesmonument för framtiden - Carl Fredrik Reuterswärds Kolskyffeln i Nässjö 1999

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

    Författare :Josefine Öst; [2011]
    Nyckelord :Kolskyffeln; Reuterswärd; Nässjö; skisser;

    Sammanfattning : 1998 beslutade Nässjö kommun att ett minnesmonument skulle uppföras lagom till millenieskiftet. En av de drivande personerna till idén var Jan Holmquist som vid tidpunkten var Kultur- och fritidschef för kommunen. Monumentet skulle göras av "den bäste" varpå Carl Fredrik Reuterswärd fick förfrågan. LÄS MER