Sökning: "Carl Isaksson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Carl Isaksson.

 1. 1. Aktiemarknadens självreglering avseende närståendetransaktioner – ett minne blott?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Isaksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Hela min familj är fotbollsfamilj" : En studie om föräldrars inflytande på barns idrottande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Carl Isaksson; [2016]
  Nyckelord :Fotboll; press; stöd; föräldrar; barn;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att studera betydelsen som föräldrarna har haft för sina barns idrottande. Studien riktar in sig på fotbollsspelare och via åtta semistrukturerade intervjuer med spelare på seniornivå har frågor om föräldrarnas inverkan på deras idrottsliga uppväxt besvarats. LÄS MER

 3. 3. "We'd go crazy without each other!" : En studie om kollegialt lärande på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Eriksson; Carl Isaksson; [2015]
  Nyckelord :Informal learning; peer learning; communities of practice; social learning; workplace learning.;

  Sammanfattning : This study means to research the importance and significance of the social and informal learning opportunities offered at a workplace. With Wenger’s theory about social learning and communities of practice as a starting point, this study will create understanding about how teachers at a school comprehend their opportunities for learning within the teacher community. LÄS MER

 4. 4. High Precision Positioning and Very Low Velocity Control of a Permanent Magnet Synchronous Motor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Carl-Hampus Isaksson; Patrik Önnheim; [2015]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to evaluate a direct driven permanent magnet motor in high accuracy position and low speed operation. Actuation in this case is usually accomplished by stepping motors combined with belts and pulleys. High accuracy positioning is considered to be within 0.1 degrees and low speed 0. LÄS MER

 5. 5. The Effects of Charismatic Clients on Auditors Objectivity

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Charlotte All; Carl-Göran Mahdi; Vincent Isaksson; [2013]
  Nyckelord :Auditor Acquiescence Charismatic Client;

  Sammanfattning : This study empirically examines and attempts to model auditors’ relationships with their charismatic clients. Reviewing the prevailing research on charismatic leadership theories and auditor situation as well as related literature, we posit that the prevailing major models pertaining to charismatic leadership can be applied to extend and refine the current models of auditor acquiescence. LÄS MER