Sökning: "Carl Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Carl Jansson.

 1. 1. Identifiering av fullskiktade bestånd med stereomatchade flygbilder och laserskanning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Carl Jansson; [2018]
  Nyckelord :fjärranalys; fullskiktad skog; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Fullskiktade bestånd är ett sällsynt inslag i de svenska skogarna. Skogsbruket skapar idag enskiktade bestånd och fullskiktade bestånd blir därför mer och mer ovanliga. LÄS MER

 2. 2. Djur och moral : Examensarbete om resonemang angående ickemänskliga djurs moraliska ställning och människors ansvar gentemot djuren

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jansson Philip; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to compare and analyze the position of non-human animals in modern moral philosophy. Arguments from four different philosophers from opposing sides are described, analyzed and compared in a methodical way. LÄS MER

 3. 3. Studenters attityd till skog

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Carl Jansson; Stina Johansson; [2015]
  Nyckelord :beteende; yngre generationer; skogsnytta; framtidens skog; behavior; younger generations; forest uses; future forest;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes vad jägmästarstudenter och studenter ifrån Konstnärligt Campus i Umeå har för attityd till skog. Studien gjordes genom en enkätundersökning med en urvalsgrupp ifrån SLU och en ifrån Konstnärligt Campus. LÄS MER

 4. 4. How will the takeover premium differ from the option premium in M&As before and after the introduction of IFRS?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl-Johan Jansson; Thomas Kliger; [2012-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis studies the effects of the implementation of the International Financial Reporting Standards on the valuation of mergers and acquisitions. The takeover premium paid and the premium suggested by option-based theory in European M&As is compared before and after 2005. LÄS MER

 5. 5. En explorativ studie av det svenska pensionssparandet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Jonasson; Carl-Johan Jansson; [2012-02-24]
  Nyckelord :ppm; beslutsregler;

  Sammanfattning : .... LÄS MER