Sökning: "Carl Johan Bach"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carl Johan Bach.

 1. 1. Milkov, Koppel, Bach. Ett sökande efter en övergripande och flexibel övningsmetodik på marimba och vibrafon

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Eliasson Carl-Johan; [2016-09-30]
  Nyckelord :J S Bach; Theodor Milkov; Anders Koppel; Marimbateknik; Vibrafonteknik; Transparent Fluidity; Marimba; Vibrafon;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur man kan använda Theodor Milkovs övningsmetodik ”Transparent Fluidity” i sin instuderingsprocess av J. S. Bachs Preludie ur Cello svit no.5 i C-moll samt Anders Koppels Toccata för marimba och vibrafon. LÄS MER

 2. 2. ”Jag har en känsla av att du är inne i någon sorts kris” : En undersökning av tonåringens frigörelse i tre ungdomsromaner

  L3-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Carl-Johan Andersson; [2010]
  Nyckelord :frigörelse; tonåringar; ungdomsromaner;

  Sammanfattning : I processen att bli vuxen genomgår varje individ den ofta stormiga tonårstiden. Denna komplexa period medför att tonåringen successivt frigör sig från såväl barndom som vuxenliv. Genom att granska hur en sådan frigörelse skildras kan vi lära oss mer om hur tonåringen och dess frigörelse fungerar. LÄS MER