Sökning: "Carl Johan Carlsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Carl Johan Carlsson.

 1. 1. Beräkningsmodell som avser transport av massor - Jämförelse kostnader och utsläppspåverkan orsakad av lastbilstransporter av schaktmassor till och från ett entreprenadprojekt

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Carl-Oscar Carlsson; Johan Forslund; [2020]
  Nyckelord :Transportations; Excavation masses; Fuel consumption; Emissions; Skanska; Construction; Trucks; Filling material; Landfill; Quarry.; Transporter; Schaktmassor; Bränsleförbrukning; Utsläpp; Skanska; Anläggning; Lastbilar; Fyllnadsmaterial; Deponi; Täkt;

  Sammanfattning : Skanska har identifierat ett problem med att Örebro kommun har hårda restriktioner kring deponier och mängden massor som får lossas där. Då byggtakten under lång tid varit hög i Örebro ser Skanska att många deponier kring Örebro börjar bli fulla. LÄS MER

 2. 2. Tjänstekvalitetens inverkan på kundlojalitet : när en tjänst går från att vara avgiftsfri till att bli avgiftsbelagd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Victor Karlsson; Carl Johan Olsson; Marcus Johansson; [2013]
  Nyckelord :Tjänstekvalitet; kundlojalitet; prisförändring;

  Sammanfattning : Title: The impact of service quality on customer loyalty - when a service changes from being free to become surcharged Authors: Carl Johan Olsson, Marcus Johansson and Victor Carlsson Supervisor: Hans Lundberg Course: Bachelor thesis in business administration, 15 Credits (15 ECTS) Keywords: Service quality, customer loyalty, price movement Purpose The purpose of this essay is to increase the understanding if the perceived quality by the service users correlates with a future loyalty to a service when it cease from being free, to become charged. • Does the perceived quality of a service by the service users affect a future loyalty to a service, when it cease from being free, to become charged? Method In this essay we have chosen to implement a quantitative research method based on a survey. LÄS MER

 3. 3. Effektivitet versus Informationssäkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik; Lunds universitet/Ekonomihögskolan

  Författare :Johan Carlsson; Marcus Fornell; Carl Otterheim; [2010]
  Nyckelord :Internet Access; Informationssäkerhet; Tillgång till information; Effektivitet; Säkerhetspolicy; Användarkonto; Business and Economics;

  Sammanfattning : Organizations today are increasingly dependent on IS (information systems) to perform vital tasks. Dependence of the IS, and the fact that organizations are exposed to an increasing number of threats has given information security increasing attention within the organizations. Information security has long been perceived as a technical problem. LÄS MER

 4. 4. Varför är det kvinnliga könet underrepresenterat vid Skogsmästarprogrammet?

  L3-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Carl Johan Carlsson; [2008]
  Nyckelord :kvinna; jämlikhet; skogsutbildning;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to find out what female students think about Skogsmästarprogrammet (Forest Management – Bachelor's Programme) at the Swedish University of Agriculture. The programme has existed since 1945 and in total over the years 1974 - 2007 about 10 % females have been studying at the programme. LÄS MER

 5. 5. Utredning av alternativt startlås

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Johan Carlsson; Carl Pantzar; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av det examensarbete som under hösten 2006 bedrivitspå Scania i syfte att utreda en möjlig flytt av startlåset. Dagens rattlås är placeratunder ratten och begränsar utrymmet för förarens knän och ben. Placeringen är ävenolämplig vid en olycka då föraren kan slå i nyckeln. LÄS MER