Sökning: "Carl Johan Holm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Carl Johan Holm.

 1. 1. Svensk militär avskräckning, en tröskel eller déjà vu från kalla kriget?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Carl-Johan Holm; [2016]
  Nyckelord :Avskräckning; Tröskel; Sverige; Strategi; Marinen; Freedman; Schelling; Beaufre.;

  Sammanfattning : Redan i Sun Zis klassiska verk Krigskonst beskrivs hur avskräckning skapas genom förberedelser i fred som syftar till att för motståndaren framstå som oövervinnerlig. Huruvida Sverige nyttjar avskräckning som en övergripande strategi eller i olika form på olika nivåer gör det relevant att studera fenomenet och om det finns en skillnad i synen på avskräckande förmåga relativt strategisk nivå och strategiska maktmedel. LÄS MER

 2. 2. Minsökning med obemannad autonom undervattensfarkost och syntetisk apertursonar

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Carl-Johan Holm; [2014]
  Nyckelord :SAS; Syntetisk Apertursonar; AUV; autonom obemannad undervattensfarkost; minsökning; sjöminröjning; ROV-S.;

  Sammanfattning : Arbetet undersöker vilken militär nytta en obemannad autonom undervattensfarkost med syntetisk apertursonar tillför vid sökning efter sjöminor. Genom systemanalys jämförs obemannad autonom undervattensfarkost och syntetisk apertursonar mot ett referenssystem för minsökning som finns i försvarsmakten. LÄS MER

 3. 3. Judiska högtider i tre läroböcker En jämförande analys av hur judiska högtider framställs i tre läroböcker avsedda för Religionskunskap 1 på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emelie Holm; [2013-08-06]
  Nyckelord :Jewish Festivals; Religious behaviours; Textbooks; Religious Education; Curriculum; Syllabus;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to analyse the representations of Jewish festivals and how they affect the teaching in three textbooks for Religious Education 1 in Secondary Upper Education. The textbooks are Religion och livet (2007) written by Börge Ring, Religionskunskap för gymnasiet (2009) written by Lars-Göran Alm and Religion 1 för gymnasiet (2012) written by Lennart Göth, Katarina Lycken Rüter and Veronica Wirström. LÄS MER