Sökning: "Carl Johan Holmström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Johan Holmström.

  1. 1. En skola i rörelse ­ en fallstudie av utökad rörelse i skolan

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Jonas Hall; Carl-Johan Karlsson; Stefan Holmström; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : InledningMan säger idag att vi utifrån ett fysiskt perspektiv lever i ett "ligg- och sittsamhälle" där visakta men säkert håller på att rationalisera bort den fysiska aktiviteten i vardagslivet. Detallvarligaste med den ökande inaktiviteten är att detta går ned i åldrarna. LÄS MER