Sökning: "Carl Johan Westerlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carl Johan Westerlund.

 1. 1. Design and Implementation of Customer Support Awareness Dashboard

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Johan Westerlund; Carl Rygart; [2016]
  Nyckelord :Telavox; interaction design; user experience; development; user-centered design; user engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Customer relation is an important factor in service minded sectors, and providing a flawless support to compliment that service can be an important factor while having customers. This puts support personnel in a crucial role to handle problems that the customer requests, but also see to it that the problems never happen. LÄS MER

 2. 2. Gastric Bypass : Den postoperativa vägen mot hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Dennis Westerlund; Carl Johan Holmberg; [2014]
  Nyckelord :Well-being; support; addiction; lifestyle; autobiography; Välbefinnande; stöd; beroende; livsstil; självbiografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt blir allt vanligare vilket även resulterat i ett ökat antal Gastric Bypass (GBP) operationer. Dessa individer påverkades inte bara fysiskt negativt, det var även en påfrestning för välbefinnandet. LÄS MER