Sökning: "Carl Jung"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Carl Jung.

 1. 1. Jungiansk analys av Bertoluccis La Luna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Anton Olandersson; [2019]
  Nyckelord :Carl Jung; Jungian Analyses; Jungiansk Analys; La Luna; Bernardo Bertolucci; dröm; dream; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras La Luna av Bernardo Bertolucci utifrån ett jungianskt perspektiv med fokus på månsymboliken i filmen och medvetandets utveckling för att utnyttja mindre använd jungiansk teori inom filmanalys och samt för att fortsätta det jungianska analyserandet av Bertoluccis filmer. Analysen jämförs med de tidigare jungianska analyserna av Bertoluccis filmer och hur analysen står i relation till den jungianska filmteorin som har ökat i populäritet de senare åren. LÄS MER

 2. 2. MODER(N) MYT - En Jungiansk arketypsanalys av myten om Persefone

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Johanna Smedberg; [2018-08-17]
  Nyckelord :Mytologi; Arketyp; Jung;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar belysa den subjektiva naturen hos Carl Gustav Jungs arketypsteori. Jung använder sig av arketypiska karaktärer som under århundraden överlevt i myter och som även i modern tid har viss relevans för psykoanalysen. LÄS MER

 3. 3. The Jungian Hobbit: Bilbo’s Individuation Process in the Archetypal Hero Story The Hobbit

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Pontus Brandt; [2018]
  Nyckelord :Archetypes; Carl Jung; The Hobbit.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Carl Jung, the Swiss psychologist, is best known for his theories of the archetypes, which are universal and archaic images that are nestled deep inside the part of the psyche that Jung coined the ‘collective unconscious.’ These can be found in art, such as literature, and be extracted and analyzed. LÄS MER

 4. 4. Breaking the Gender Norms : Bilbo as the Feminine Hero in J.R.R. Tolkien's The Hobbit

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Hanna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Tolkien; The Hobbit; Bilbo; gender norms; femininity; heroism;

  Sammanfattning : This essay demonstrates how Bilbo, the main protagonist of J.R.R. Tolkien’s The Hobbit, is a feminine hero despite being male. LÄS MER

 5. 5. Den individuella individuationens mångdimensionella uttryck : En religionspsykologisk tolkning av Paramahansa Yoganandas personlighetsutveckling enligt den analytiska psykologin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rosanna Antonsdotter; [2018]
  Nyckelord :Paramahansa Yogananda; Kriya Yoga; Self-Realization Fellowship; Carl Gustav Jung; Individuationsprocessen;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en religionspsykologisk tolkning av Paramahansa Yoganandas personlighetsutveckling utförts. Syftet med uppsatsen har varit att från ett jungianskt perspektiv få en ökad förståelse för Paramahansa Yoganandas personlighetsutveckling genom en hermeneutisk analys. LÄS MER