Sökning: "Carl King"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Carl King.

 1. 1. ”Nu vänder vi blad” : En innehållsanalys av kung Carl XVI Gustafs krishantering av boken Carl XVI Gustaf - den motvillige monarken.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecca Pettersson; Sofie Jacobsson; [2017]
  Nyckelord :Carl XVI Gustaf; Rhetoric; Crisis communication; Image repair theory; Private; Public; Carl XVI Gustaf; Retorik; Kriskommunikation; Image repair theory; Privat; Offentligt;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras kung Carl XVI Gustafs kommunikation och hantering av media i samband med den kris som utspelade sig efter att boken Carl XVI Gustaf – den motvillige monarken publicerats. Utifrån den post som kung Carl XVI Gustaf besitter och som finansieras av svenska skattemedel finns det ett samhällsintresse i att studera och granska kungahuset närmare. LÄS MER

 2. 2. Med folket, för fosterlandet! : En idéanalys av samhällsdebattören Teodor Holmbergs demokratiuppfattning under den svenska demokratiseringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Sköld; [2017]
  Nyckelord :Teodor Holmberg; konservatism; nationalism; allmän rösträtt; demokrati;

  Sammanfattning : Teodor Holmberg was a Swedish author, political opinion-shaper and political debater who were active during the late 19th century and the early 20th century. The Swedish political party Sweden Democrats emphasizes Holmberg as an important ideological source of inspi­ration in their policy program. LÄS MER

 3. 3. Literary pictures of Charles XII : Perception of the Swedish warrior king in the texts between the years 1731-1995

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Karlsson; [2017]
  Nyckelord :charles XII; king; Sweden; 1700s; history; karl XII; kung; Sverige; 1700-talet; stormakt; officer; militär; statsman; historia; historisk aktör;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utröna hur Karl XII har använts inom litteraturen under 1700, 1800 samt 1900-talet. Frågeställningarna som ska besvaras är ställda utifrån Karl XII:s personlighet, politiska förmåga som statsman och slutligen Karl XII:s egenskaper som en militär ledare. LÄS MER

 4. 4. Egna märkesvaror och beslut kring vertikal integration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Moell; Petra Charlotte Rebecka Görman; Alexander Martin Alm; [2015]
  Nyckelord :Private Labels; Brands; Vertical integration; Transaction cost theory; Resource-based view; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Datum för seminarie: Kurs: Författare: Handledare: Nyckelord: Forskningsfråga: Metod: Teoretisk referensram: Empiri: Resultat: Abstrakt “Egna märkesvaror och beslut kring vertikal integration” - En fallstudie av beslutsprocessen inom ICA. 2015- 01-16 FEKH19, Kandidatarbete, 15 högskolepoäng Alexander Alm, Petra Görman, Maximilian Moëll Niklas Hallberg Egna märkesvaror (EMV), leverantörsmärkta varor LMV, vertikal integration, transaktionskostnadsteorin (TCE), resursbaserad teori (RBV). LÄS MER

 5. 5. A Royally Good Idea? A Study of the Relationship Between Swedish State Visits and Aggregate Swedish Merchandise Exports.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anna Almqvist; [2013]
  Nyckelord :Export Promotion; Swedish Exports; International Trade; State Visits; Gravity Model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Most countries engage in a wide variety of export promotion activities that provide domestic firms with significant support in the hopes of increasing trade volumes. The aim of this thesis is to examine one type of official Swedish export promotion, namely state visits. LÄS MER