Sökning: "Carl Larsson polis"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Larsson polis.

  1. 1. Fotbollsrelaterad huliganism : Problembild och lagstiftning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Lars Källgren; Carl Larsson; [2006]
    Nyckelord :Svårare brott;

    Sammanfattning : Fotbollshuliganism har i många år varit ett mer eller mindre stort problem för arrangörer, ordningsmakt och samhället som sådant. Under löpsedlar likt ”Skandal på Söderstadion” har journalister uttryckt sitt missnöje med rättsväsendets möjligheter att arbeta mot huliganismen. LÄS MER