Sökning: "Carl Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Carl Lindberg.

 1. 1. Personlighet och kunskap som underlag för den moderna rekryteringen : En studie om hur psykometriska tester upplevs från rekryterarens och användarens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Carl Ryegård; Alexander Lindberg; Feysal Mohamad; [2020]
  Nyckelord :Validitet; bias; diskriminering; psykometriska tester; rekrytering; manipulering.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum:                               2020-06-02 Nivå:                                                         Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 15 hp   Akademi:                           Akademin för ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola                                                               Författare:                         Alexander Lindberg           Carl Ryegård                      Feysal Abdi Mohamed                                                                  (94/12/12)                           (97/02/03)                           (97/07/11) Titel:                                                        Personlighet och kunskap som underlag för den moderna rekryteringen Handledare:                      Johan Grinbergs Nyckelord:                 Validitet, bias, diskriminering, psykometriska tester, rekrytering, manipulering.   Forskningsfrågor:     Hur väl kan psykometriska tester användas utan påverkan av diskriminering eller bias i en rekryteringsprocess? Hur kan psykometriska tester tolkas utifrån ett validitetsperspektiv?   Syfte:                          Syftet med denna studie är att undersöka validiteten och underliggande bias eller diskriminering vid psykometrisk testning, där validiteten i denna studie specifikt avser att undersöka relevansen och användbarheten. LÄS MER

 2. 2. Impact of Crowd Density and Camera Perspective on User Sensitivity Towards Impostor Resolution Degradation in Crowd Simulators

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Carl Johan Freme; Nils Lindberg Odhner; [2019]
  Nyckelord :Impostors; crowd simulation; thesis; Kandidatexamensarbete; simulering av folkmassor; impostors;

  Sammanfattning : The entertainment industry and research departments feature many applications of crowd simulation. Typically, it does not suffice to simply generate crowds large in number; they must also be realistic in terms of behaviour and visual fidelity, which is far from an easy or computationally cheap task. LÄS MER

 3. 3. HELLO, HOW CAN I HELP YOU? THE FUTURE OF CUSTOMER SERVICE IN SWEDISH SERVICE COMPANIES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Lindberg; Elvira Zandhers; [2018-08-02]
  Nyckelord :Customer service; Future of Customer Service; Factors; Trends; Uncertainties; Scenario;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 4. 4. Influencer marketing ur företagens synvinkel:En kvalitativ studie om hur företag upplever och uppfattar influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Alexandroff; Carl-Henrik Lindberg; [2018-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Valparna pa Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Mattiasson; Eric Lindberg; Isac Winell; [2017]
  Nyckelord :Dogs of the Dow; Investment strategy; Dividend yield; Swedish Stock Market; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om investeringsstrategin ”Dogs of the Dow” har genererat överavkastning på Stockholmsbörsen under perioden 1988-2015, jämfört med relevant index. Avkastningen jämförs med hänsyn till transaktionskostnader, skatter och risk. LÄS MER