Sökning: "Carl Lindman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Carl Lindman.

 1. 1. "Äh sugardejting i sig det är ju alltså prostitution". En rättssociologisk studie om sugardejting

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Daniel Andersson; Carl Lindman; [2019]
  Nyckelord :norms; prostitution; regulation; sugar dating; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sugar dating is a phenomenon in which peoples’ company and intimacy is traded for gifts and luxurious consumption. This study investigates what difficulties and possibilities exist for the regulation of sugar dating. LÄS MER

 2. 2. Tax Penalties in Transfer Pricing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl-Johan Lindman; [2019]
  Nyckelord :tax penalties; transfer pricing; Skattetillägg; Internprissättning;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine both the conditions for levying tax penalties in transfer pricing and the sustainability of the Swedish tax penalty framework in regard to transfer pricing in a post-BEPS world. This question is of relevance as BEPS has resulted in more extensive documentation requirements, affecting both the tax payer’s tax assessment procedure and the Swedish Tax Agency’s auditing practice. LÄS MER

 3. 3. Den andra arbetsplatsen : möbler för möten i offentliga miljöer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Karin Lindman; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag väljer många att sitta på caféer och andra offentliga platser för att arbeta eller ha möten, men få caféer är anpassade för detta. I mitt examensarbete jobbar jag med möbler för dessa platser och behov. Denna rapport som är en del av examensarbetet beskriver våra nya arbetsvanor och varför de har uppkommit. LÄS MER

 4. 4. KPI´s- Measuring and evaluating in order to increase efficiency

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Carl-Johan Winblad; Anna Rensfelt; Louise Lindman; [2008]
  Nyckelord :Logistic Efficiency; KPI; SMART; Record Sheet; Turnover Speed and Service Level.;

  Sammanfattning : Background: AA Logistics Sweden is having logistic efficiency problems, and at this point they do not have performance measurement in terms of KPI´s. Due to constant development and demand on their products, there have not been enough resources available to perform these measurements. LÄS MER