Sökning: "Carl Magnusson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Carl Magnusson.

 1. 1. Barbarians at the bell? A study on private equity-sponsored companies' post-IPO operating performance in relation to analysts' estimates in the Nordics

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Carl Magnusson; Jakob Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Initial public offering; Private equity; Analyst forecast; Forecast error;

  Sammanfattning : This study examines the association between private equity (PE) sponsorship and analysts' forecast errors in the context of initial public offerings (IPOs) in the Nordics. The sample of 90 observations is collected using offering data from firms listed on the main lists in Sweden, Finland, Denmark and Norway covering the time period 2011-2016. LÄS MER

 2. 2. Materialkarakterisering av skum i ishockeyhjälmar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Carl Magnusson; Gustav Söderström; [2017]
  Nyckelord :Material;

  Sammanfattning : The brain is one of the most important organ in the human body. During sports, athletes lead a risk of suffering from blows to the head that cause injuries. To protect the athletes from head injuries, the helmet plays an important role. LÄS MER

 3. 3. Verifiering av mätsystem i 132 kV matarledningssystem för Trafikverket - En undersökning av effektstyrning och dess energibesparing

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Carl Bierich; Emil Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Matarledningssystem; kontaktledning; omformarstationer; ledningsmodell; effektstyrning; energibesparing; lastfördelning;

  Sammanfattning : Ett nytt mätsystem har implementerats på en delsträcka i Trafikverkets matarledningssystem på 132 kV i syfte att mäta upp förluster på delsträckan. Kraftöverföring till tågtrafiken i norra och mellersta Sverige sker med ett matarledningssystem på 132 kV som via transformatorstationer är anslutna till kontaktledningsnätet utefter banan. LÄS MER

 4. 4. The Econometrics of Happiness: A cross-sectional European analysis on the shifting importance of the determinants of happiness

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Samuel Ljungberg; Carl Magnus Magnusson; [2016]
  Nyckelord :happiness economics; subjective well-being; determinants of happiness; gologit; proportional odds;

  Sammanfattning : This paper tests the hypothesis that determinants affecting an agent's happiness do so differently depending on the happiness level of the agent. What affects a happy person's well-being and to what extent is not necessarily the same as what and how it affects an unhappy person's well-being. LÄS MER

 5. 5. Marknadsreaktionen vid aktieåterköp : - En kvantitativ studie om abnormal avkastning vid annonseringar av aktieåterköp på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Widerberg; Per Magnusson; [2016]
  Nyckelord :aktieåterköp; eventstudie; abnormal avkastning; signalteori.;

  Sammanfattning : Företag på den svenska marknaden kan sedan år 2000 välja att köpa tillbaka egna aktier på en öppen marknad. Vid initieringen av aktieåterköp är företag obligerade att annonsera till marknaden att de planerar att återköpa aktier. LÄS MER