Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Kompetensförsörjning inom rekryteringsbranschen : En kvalitativ studie om synen på kompetens för rekryterare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Carl-Arvid Nilsson; [2020]
  Nyckelord :competency model; Rekrytering; kompetens; kompetensmodeller; organisation;

  Sammanfattning : Det är idag allt vanligare att företag tar hjälp av en extern part för att hantera rekrytering av personal och eftertraktade spetskompetenser. Dessa rekryterare har i uppgift att bedöma kandidater och deras kompetenser, men vilka kompetenser rekryteraren själv bör besitta diskuteras inte lika ofta. LÄS MER

 2. 2. Planering och driftsättning av kontors-LAN

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Carl Magnus Nilsson Thapnoi; [2020]
  Nyckelord :Ethernet; LAN; Cat6; Local Area Network; Lokalt Nätverk;

  Sammanfattning : Imega Media/IT har planerat en uppgradering av nätverket inom företagets avdelning Display. Företagets planer är att ersätta ett föråldrat Cat5 Ethernetkablge med Cat6 för att uppnå en högre uppkopplingshastighet samt etablera ett lokalt nätverk för avdelningen. LÄS MER

 3. 3. Det svenska börsintroduktionspusslet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josephine Nilsson; Rune Nicholas Christoffer Wikman; Carl Magnus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Abnormal avkastning: Marknadsjusterad överavkastning alfa på tre års sikt. BHAR: Buy and Hold Average Return. Marknadsjusterad avkastning på tre års sikt rensat för första handelsdagens utveckling. Het marknad: Period av högkonjunktur på aktiemarknaden då antalet börsintroduktioner tenderar att vara många. Informationsassymetri: Det informationsgap som föreligger mellan olika parter i en transaktionssituation. Syftar i vår studie till det faktum att insiders informerade investerare har tillgång till mera information om företaget än oinformerade investerare. IPO: Initial Public Offering börsintroduktion . Förfarande som innebär att aktier görs tillgängliga för handel av allmänheten på en aktiebörs. Kan ske genom utgivning av nya aktier och eller genom att befintliga ägare säljer befintliga aktier. Långsiktig prestation: Börsintroduktionens positiva eller negativa avkastning på tre års sikt rensat för första handelsdagens utveckling. Nasdaq Stockholm Main Market: Den svenska reglerade marknaden för handel av aktier och andra finansiella instrument. Underprissättning: Aktiekursen i slutet av första handelsdagen minus den fastställda introduktionskursen; om värdet är positivt =den positiva avkastning som ett företag uppvisar under första handelsdagen på en aktiebörs . Underwriter: Part som fungerar som mellanhand mellan företaget som avser att genomföra börsintroduktion och investerare. Underwriter och Investment Bank IB används löpande och synonymt genom hela uppsatsen.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Det svenska börsintroduktionspusslet Seminariedatum: 17/01/2020 Kurs: FEKH89 Kandidatuppsats i Finansiering, 15hp Författare: Carl-Magnus Andersson, Josephine Nilsson, Nicholas Wikman Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: IPO, Underprissättning, Långsiktig underprestation, Förstadagsavkastning, Cyklikalitet, Nasdaq OMX Main Market, BHAR Syfte: Att undersöka förekomsten av underprissättning och långsiktig prestation av börsintroduktioner som skett på den svenska reglerade aktiemarknaden mellan åren 1999-2016 samt vilka faktorer som bidragit till detta fenomen. Metodologi: Kvantitativ undersökning Teoretiskt perspektiv: Tidigare forskning av IPO-marknaden har funnit att börsintroduktioner i genomsnitt är underprissatta. LÄS MER

 4. 4. Alien Octopodes: Öyvind Fahlström's Du gamla, Du fria, and the Institutional Practice of Swedish Experimental Feature Films

  Master-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Oskar Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Öyvind Fahlström; Du gamla; Du fria; Provocation; Peter Kylberg; JAG; Michael Meschke; Skärseld; Rune Hagberg; …och efter skymning kommer mörker; Carl Gyllenberg; Som i drömmar; Peter Weiss; Hägringen; The Swedish Film Institute; avant-garde film; experimental film; Swedish experimental features; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to investigate the discursive networks and production contexts of the rare and insular phenomena of Swedish experimental features. As a point of departure, the tentative and limited filmography of Swedish artist Öyvind Fahlström is expanded upon, as the thesis present a unique case study on his first and only feature film Du gamla, Du fria (“Provocation”, 1972). LÄS MER

 5. 5. Evaluation of Parking Space Detection From Aerial Imagery Using Convolutional Neural Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Max Lindblom; Carl Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Autonomous Cars; Convolutional Neural Networks; Parking; Image Analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis, the viability of using Convolutional Neural Networks to detect parking spaces using aerial imagery has been evaluated. Three state of the art networks have been tested - YOLOv3, RetinaNet, and Mask R-CNN. LÄS MER