Sökning: "Carl Nilsson"

Visar resultat 11 - 15 av 84 uppsatser innehållade orden Carl Nilsson.

 1. 11. Studie kring om bussar inom Stockholms län kan använda enbartvätgas som bränsle

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Thomas Nilsson; Carl Sterner; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan den industriella revolutionen har utsläppet av växthusgaser, mednågra få undantag, vuxit kontinuerligt. Fokus har alltid legat på ekonomisktillväxt, men de senaste åren har ett paradigmskifte skett. LÄS MER

 2. 12. Forecasting Swedish Stock Market Volatility and Value-at-Risk: A Comparison of EWMA and GARCH Models

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Carl Nilsson; [2017]
  Nyckelord :volatility forecasting; VaR; GARCH; model confidence set; Business and Economics;

  Sammanfattning : In this study we compare different volatility models on their ability to forecast one day ahead volatility and value-at-risk (VaR). We compare five different GARCH specifications: GARCH, IGARCH, GJR-GARCH, EGARCH and APARCH, as well as EWMA, each paired with six different conditional distributions. LÄS MER

 3. 13. Musiken har ett rytmiskt driv i språket - en kvalitativ studie om musikens påverkan på den tidiga språkutvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Thern; Sophie Nilsson; [2017]
  Nyckelord :barn; förskola; musik; pedagog; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att synliggöra hur musiken i förskolan kan fungera som verktyg för barnets språkutveckling samt att undersöka ett urval av pedagogers syn på detta. Det empiriska materialet har vi fått fram genom att intervjua verksamma förskollärare samt genom att observera musikaktiviteter på en förskola i södra Skåne. LÄS MER

 4. 14. När det frihetliga möter det auktoritära : Foreningen av fascism och anarki

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jonas Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Carl Schmitt; Ayn Rand; Richard Spencer; Stefan Molyneux; Anarko-fascism;

  Sammanfattning : Uppsatsens undersökande studie ämnar till att skapa en förståelse till varför två till synes diametralt motsatta politiska perspektiv kan sammanstråla, via två framträdande opinionsbildare, i sitt uttalade stöd till en och samma presidentkandidat. Analysen utgår ifrån tre olika policyområden för Trumps, 2016, presidentkandidatur, och hur Richard Spencer samt Stefan Molyneux förhåller sig till dessa. LÄS MER

 5. 15. The Effect on House Prices of the Remediation of Contaminated Areas A study of the Falu mine in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Nilsson; Sofia Östberg; [2016-09-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER