Sökning: "Carl Nilsson"

Visar resultat 16 - 20 av 84 uppsatser innehållade orden Carl Nilsson.

 1. 16. Splittade åsikter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amina Blivik; Vilhelm Borelius; Carl-Magnus Nilsson; Charlie Widenfors; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 17. A Simulation Study comparing MCMC, QML and GMM Estimation of the Stochastic Volatility Model

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Carl Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Monte Carlo simulation; stochastic volatility; Markov chain Monte Carlo; quasi-maximum likelihood; generalized method of moments; Business and Economics;

  Sammanfattning : The stochastic volatility (SV) model is an alternative to GARCH models to model time varying volatility. In this thesis the basic stochastic volatility model and three different estimation methods are described---namely, Bayesian Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods, quasi maximum-likelihood (QML) and generalized method of moments (GMM). LÄS MER

 3. 18. Integration och idrott : En studie om samarbetet mellan kommuner och idrottsrörelsen för stärkandet av ensamkommande flyktingbarns integration

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alexander Sjöholm; Carl Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Integration; idrott; idrottsföreningar; ensamkommande flyktingbarn; kommuner; socialt;

  Sammanfattning : During last year Sweden received many immigrants that was fleeing humanitarian disasters and war. Many that arrived was unaccompanied children that for different reasons came to Sweden without their families and kin. LÄS MER

 4. 19. Awesome Fragrance Company : Utveckling av en e-butik för parfymprover

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hugo Ahrengart; Therese Borg; David Magnuson; Victor Nilsson; Beatrice Partain; Carl Voss-Lagerlund; Mattias Wagner; [2016]
  Nyckelord :användbarhet; webbutveckling;

  Sammanfattning : This bachelor's thesis accounts for the results and takeaways from the process of developing the web application for Awesome Fragrance Company. The goal of this thesis is to provide an increased understanding of how a usable web application can be designed, by studying the development of an online store with the purpose of selling fragrance samples. LÄS MER

 5. 20. Snowy : Visualisering av SNOMED CT:s data

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Carl Brage; Simon Hadenius; Daniel Johansson; Billy Krig; Simon Lindblad; Emil Nilsson; Joacim Stålberg; Mattias Ulmstedt; [2016]
  Nyckelord :SNOMED CT; D3; SNOMED CT; D3;

  Sammanfattning : Detta dokument beskriver ett kandidatexamensarbete som genomförts av åtta civilingenjörsstudenter från Linköpings universitet. Examensarbetet bestod av att utveckla en webbapplikation för att möjliggöra navigation och visualisering av element ur den medicinska databasen SNOMED CT samt deras relationer. LÄS MER