Sökning: "Carl Nilsson"

Visar resultat 6 - 10 av 82 uppsatser innehållade orden Carl Nilsson.

 1. 6. Leverage in Pharma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Becht; Atle Nilsson; Samuel Ögren Brunsberg; [2018]
  Nyckelord :Pharmaceutical Industry; Capital Structure; Pecking Order Theory; Trade-off Theory; Corporate Social Responsibility; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: To test established theories on capital structure determinants for the pharmaceutical industry and to discern the determinants of capital structure of this industry. Methodology: A quantitative study is conducted using a deductive approach to statistically describe the nature of the global pharmaceutical industry's capital structure. LÄS MER

 2. 7. The Effect of Retirement on Mental Health: The Role of Social Capital.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Josefine Heinevik; Carl Nilsson; [2017-07-28]
  Nyckelord :Retirement; Social Capital; Mental Health; Structural Social Capital; Cog-nitive Social Capital;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 3. 8. En stor del av något för stunden litet och osäkert : En studie om den blivande medarbetarens möte med entreprenören bakom det nystartade företaget 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sebastian Nilsson; Carl Elmqvist; Fredrik Modigh; [2017]
  Nyckelord :Motivation theory; entrepreneurship; entrepreneur; liability of newness; social networks; legitimacy; credibility and relationship;

  Sammanfattning : This bachelor thesis explores the meeting between the entrepreneur and the first employee entering the entrepreneurs newly started business. It takes on the employee perspective with the purpose to understand what driving forces affect the employee in his or hers decision to start working with the entrepreneur. LÄS MER

 4. 9. Studie kring om bussar inom Stockholms län kan använda enbartvätgas som bränsle

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Thomas Nilsson; Carl Sterner; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan den industriella revolutionen har utsläppet av växthusgaser, mednågra få undantag, vuxit kontinuerligt. Fokus har alltid legat på ekonomisktillväxt, men de senaste åren har ett paradigmskifte skett. LÄS MER

 5. 10. Forecasting Swedish Stock Market Volatility and Value-at-Risk: A Comparison of EWMA and GARCH Models

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Carl Nilsson; [2017]
  Nyckelord :volatility forecasting; VaR; GARCH; model confidence set; Business and Economics;

  Sammanfattning : In this study we compare different volatility models on their ability to forecast one day ahead volatility and value-at-risk (VaR). We compare five different GARCH specifications: GARCH, IGARCH, GJR-GARCH, EGARCH and APARCH, as well as EWMA, each paired with six different conditional distributions. LÄS MER