Sökning: "Carl Nilsson"

Visar resultat 6 - 10 av 88 uppsatser innehållade orden Carl Nilsson.

 1. 6. Evaluation of Parking Space Detection From Aerial Imagery Using Convolutional Neural Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Max Lindblom; Carl Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Autonomous Cars; Convolutional Neural Networks; Parking; Image Analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis, the viability of using Convolutional Neural Networks to detect parking spaces using aerial imagery has been evaluated. Three state of the art networks have been tested - YOLOv3, RetinaNet, and Mask R-CNN. LÄS MER

 2. 7. Akustiska värden i platonkonstruktioner : Minimera lågfrekvent buller i skolmiljöer

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Henny Franzén; Carl Elmondt Nilsson; [2019]
  Nyckelord :ACOUSTIC;

  Sammanfattning : I denna studie har man fokuserat på hur omfattande ljudnivåerna kan vara på ett så kallat flytande golv. Det har fördjupats i konstruktioner med Platonmatta för att få en uppfattning om hur de akustiska faktorerna yttrar sig när någon beträder golvet. LÄS MER

 3. 8. Isbitar smälter inte - De ändrar bara form

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Drottman; Carl Nilsson; [2018]
  Nyckelord :språkinriktad undervisning; språkdidaktik; lärarattityder; läsförståelse; begreppsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med den här kunskapsöversikten är att undersöka hur man med hjälp av språkinriktad undervisning kan påverka elevers förmåga att ta till sig naturvetenskaplig kunskap. Vi har valt att avgränsa oss till gymnasiet. LÄS MER

 4. 9. Reaching for the Cloud(s) - An exploratory case study on the changes to the role of management accountants following the introduction of a cloud-based ERP system

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jesper Hofstedt; Carl-Johan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Role of Management Accountants; Cloud; ERP; SaaS; Technology Power Loop;

  Sammanfattning : This thesis explores the changes to the role of management accountants in a large public organization following the implementation of a cloud-based ERP system. The technology power loop by Newman and Westrup (2005) was further developed by incorporating literature on cloud technology and applied as a tool for analyzing the impact of cloud-based ERP systems on the role of management accountants. LÄS MER

 5. 10. Barbarians at the bell? A study on private equity-sponsored companies' post-IPO operating performance in relation to analysts' estimates in the Nordics

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Carl Magnusson; Jakob Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Initial public offering; Private equity; Analyst forecast; Forecast error;

  Sammanfattning : This study examines the association between private equity (PE) sponsorship and analysts' forecast errors in the context of initial public offerings (IPOs) in the Nordics. The sample of 90 observations is collected using offering data from firms listed on the main lists in Sweden, Finland, Denmark and Norway covering the time period 2011-2016. LÄS MER