Sökning: "Carl Norberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carl Norberg.

 1. 1. Augmented reality with holograms for combat management systems : Performance limitations for sonar tracks in a 3D map, presented with Microsoft HoloLens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Carl Uddman Lindh; Johan Norberg; [2017]
  Nyckelord :Saab Defence and Security; Microsoft HoloLens; augmented reality; 9LV Combat Management System; terrain mapping; Unity3D; protocol buffer; holograms; Saab Defence and Security; Microsoft HoloLens; förstärkt verklighet; 9LV Combat Management System; Unity3D; protocol buffer; hologram;

  Sammanfattning : Technical advancements in 3D projection has recently made presentation of holographic images possible by using self-contained devices. Instead of using a screen to present objects, glasses like Microsoft HoloLens can render objects that appear as holograms around the user. LÄS MER

 2. 2. En studie av trender inom due diligence med fokus på spridning och genomslagskraft

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Norberg; Marcus Stenkil; [2014-06-19]
  Nyckelord :Due diligence; trender; CSR; Third party; M A-försäkringar; spridning; ;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens näringsliv där nationella och internationella företagsförvärv tillhörvardagen har due diligence-analysens relevans ökat tillsammans med antaletundersökningsmoment. Företagens ansvar vad gäller samhällsansvar och korruptionsfrågordebatteras ständigt i samhälle och media vilket bidragit till att CSR-due diligence och thirdparty-due diligence uppkommit som nya granskningsmoment vid företagsförvärv. LÄS MER