Sökning: "Carl Norrman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Carl Norrman.

 1. 1. Ekonomiska drivkrafer och miljövänliga fastigheter : Kvalitativ studie om varför företag i Umeå bygger miljövänligt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Ottosson; Carl Norrman; [2018]
  Nyckelord :Institutional theory; Stakeholder theory; CSR; enviromental certification of buildings.;

  Sammanfattning : Samhället idag står inför stor miljöpåfrestning vilket lett till en allt större medvetenhet kring miljöfrågor. Således blir det viktigare för företagen att hänga med i samhällets efterfrågan och integrera miljön mer i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Ränteförändringarnas effekt på aktiepriset

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Åberg; Carl Malmström; [2010]
  Nyckelord :regressionsanalys.; aktievärdering; Ränteförändringar; aktieavkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Ränteförändringarnas effekt på aktiepriset Seminariedatum: 2010-06-01 Ämne: NEKK01, Examensarbete, Kandidatnivå 15 poäng Författare: Andreas Åberg och Carl Malmström Handledare: Erik Norrman Nyckelord: Ränteförändringar, aktieavkastning, aktievärdering, regressionsanalys. Syfte: Uppsatsens syfte är att utreda hur aktiepriset påverkas utav ränteförändringar och hur olika branscher påverkas av samma underliggande förändring. LÄS MER

 3. 3. Företag i kris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fabian Zäll; Anna Landén; Carl Norrman; [2002]
  Nyckelord :kris; filter; skyddsrum; branschbyte; kärnkompetens; resurser; förmågor; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om vad som händer när ett företag råkar ut för en kris som skakar själva grunden för dess existens. Syftet är att ta reda på vilka framgångsfaktorer som kan förklara att Skyddsprodukter AB lyckats flytta sina resurser och sina kompetenser till ett nytt affärsområde och att bedöma vilken möjlighet som denna nysatsning har för att växa ytterligare. LÄS MER