Sökning: "Carl Nyholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carl Nyholm.

 1. 1. Kortfilm - födkrok eller språngbräda? : En undersökning om de digitala plattformarnas påverkan på distributionen av svensk kortfilm

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Simon Bengtsson; Carl Nyholm; [2018]
  Nyckelord :Swedish short film; future filmmaker; distribution; media convergence; financing; digital platforms; svt play; Svensk kortfilm; framtida filmskapare; distribution; mediekonvergens; finansiering; digitala plattformar; Svt play;

  Sammanfattning : The intent of this paper is to examine the conditions for Swedish filmmakers with the short film format as final goal. Through a qualitative study we investigate what paths there are for distributing short films through the digital platforms available today. LÄS MER

 2. 2. Livsmedelssäkerhet ur ett försörjningskedjeperspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Karlsson; Cecilia Eken; [2006]
  Nyckelord :kritiska punkter.; organisationsintegration; informationsteknologisk integration; livsmedelsförsörjningskedjor; Produktsäkerhet; spårbarhet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : .Sammanfattning Titel: Livsmedelssäkerhet ur ett försörjningskedjeperspektiv Författare: Cecilia Eken Jonas Karlsson Handledare: Carl-Henric Nilsson, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Fredrik Nilsson, Avdelningen för Förpackningslogistik, Lunds Tekniska Högskola Christina Skjöldebrand, Avdelningen för Förpackningslogistik, Lunds tekniska Högskola Torgny Nyholm, General Manager Food, Schenker AB Problemställning: Vilka, för produktsäkerheten och spårbarheten, kritiska punkter finns det inom den studerade livsmedelsförsörjningskedjan? Hur bör de kritiska punkterna bäst hanteras/åtgärdas/förbättras? Syfte: Syftet med examensarbetet är att utvidga begreppet kritiska punkter, från att enbart fokusera på produktsäkerhet, till att även innefatta för spårbarheten kritiska punkter i informationsflödet samt relationerna företagen emellan. LÄS MER