Sökning: "Carl Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Carl Olsson.

 1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för tidig upptäckt av sepsis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Carl Olsson; Daniel Stridsberg; [2019]
  Nyckelord :Nurse; Nursing; Nursing Care; Recognition; Sepsis; Omvårdnad; Omvårdnadsåtgärder; Sepsis; Sjuksköterska; Upptäcka;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett livshotande tillstånd med hög dödlighet som drabbar 30 miljoner människor världen över och resulterar i omkring sex miljoner dödsfall årligen. Tecken och symtom är diffusa och det finns idag ett behov av utökad kunskap om sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid sepsis. LÄS MER

 2. 2. Bäste Herr Blom. : Svenska främlingslegionärers röster från västfronten.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Olsson; [2019]
  Nyckelord :The Great War. Letters from soldiers. Volunteers in the French Foreign Legion. Swedish soldiers. English soldiers. Tommie Askew.; Det första världskriget. Franska Främlingslegionen. Svenska soldater. Svenska frivilliga. Frivilliga svenska soldater. Brev. Soldatbrev. Västfronten. Tommie Askew. Sven Blom. Ivan Lönnberg. Elow Nilson. Olof Edman.;

  Sammanfattning : This essay attempts to bring the experiences of eight soldiers to light, seven of them Swedish and one English, that took part in the fighting on the western front as volunteers in the French foreign legion during World War One. The main source material consists of letters sent between these soldiers and another Swedish ex-foreign legionnaire, Sven Blom, both during Mr. LÄS MER

 3. 3. Sensitivity Analysis for Ascending Zero Pressure Balloons

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Carl Olsson; [2019]
  Nyckelord :Zero-pressure balloons; sensitivity analysis; ascent;

  Sammanfattning : This work analysed the sensitivity in ascending velocity for three different zero pressure balloons of different sizes. A program that considers the atmospheric and thermodynamic conditions was written to try and simulate the balloons ascent throughout the atmosphere. LÄS MER

 4. 4. Construction of a Geiger counter : For cosmic radiation in near space conditions

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Carl Tysk; Elvira Brenner; Anton Olsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Atëphobia: On Lovecraft, Deleuze and the limits of affectual geography

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Carl Olsson; [2018]
  Nyckelord :Affect; Deleuze; Lovecraft; Non-representational theory; Aesthetics; Literary geography; Experimental writing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Over the past two decades non-representational and affectual geographers have cited the French philosopher Gilles Deleuze to the point of exhaustion. In this thesis I read Deleuze’s interpretation of Spinoza through the weird tales written by the American horror author H. P. LÄS MER