Sökning: "Carl Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden Carl Olsson.

 1. 1. CFD-simulering av värmeöverföring under upptändningsförlopp av krutraketmotor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Carl-Otto Olsson Sjögren; [2024]
  Nyckelord :Computational Fluid Dynamics; CFD; Anfyrning; upptändning; CFD; strömningslära; värmeöverföring; termisk strålning; krutraketmotor; konvektion;

  Sammanfattning : SAAB Dynamics producerar och utvecklar flertalet produkter som innehåller krutraketmotorer. Krutraketmotorers prestanda är kraftigt beroende av en effektiv upptändning och det är önskvärt att kunna prediktera detta förlopp numeriskt med god noggrannhet. Ingen etablerad simuleringsmetodik existerar i dagsläget. LÄS MER

 2. 2. Front-end of a Debugger for Compiled Programs in Haskell

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Andreas Olsson; Carl Bergman; Brage Salhus Bunk; Elias Johansson; Krešimir Popovic; [2023-03-03]
  Nyckelord :Haskell; debugger; debug; heap; lazy evaluation; functional programming; GHC;

  Sammanfattning : There are debugging tools available for Haskell programs today, but despite providing help for developers, these tools are not widely used in the Haskell community. Current debugging tools for Haskell have different kinds of limitations. This thesis will discuss the implementation of a new debugger with a graphical interface. LÄS MER

 3. 3. The changing face of the auditor : A study of auditors’ perception of their role, the last ten years

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilia Eka; Carl Horn Olsson; [2023]
  Nyckelord :The auditor’s role; social changes; digitalisation; audit process; profession; megatrends; standardisation;

  Sammanfattning : Regulations, digitalisation, and other megatrends influence many parts of society, not least the audit profession, and it is essential for the profession as well as the role of the auditor, to adapt to the changes and new requirements. It is inevitable for audit firms not to be exposed to digitalisation, and the Big Four (audit firms) are changing their identities. LÄS MER

 4. 4. AI i fokus, möt den intelligenta rekryteraren - En analys av AI-tekniker och dess för- och nackdelar för användare av en AI-baserad rekryteringstjänst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Hugo Niklasson; Carl Lidström Olsson; [2023]
  Nyckelord :artificiell intelligens; rekrytering; ai-baserad rekrytering; ai rekrytering för- och nackdelar; ai-tekniker; Business and Economics;

  Sammanfattning : Rekryteringslandskapet har förändrats och nya intelligenta lösningar träder fram. Idag kan AI-verktyg spela en viktig roll genom att attrahera potentiella kandidater, publicera annonser och göra urval, vilket resulterar i en betydligt mer effektiv och automatiserad rekryteringsprocess. LÄS MER

 5. 5. Has Key Audit Matter become standardized? : Comparative study between UK and Swedish mutually owned insurance companies.

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :Alfons Björn; Carl Byvald Olsson; [2023]
  Nyckelord :Key Audit Matter; ISA 701; Standardized; auditor s report; mutual insurance;

  Sammanfattning : Background/problematization: Traditionally, the auditor’s report was a short pass-or-fail statement with a few lines of text andstandardized wording. Critics have argued that the auditor’s report was a tedious anduninformative statement, more entity-specific and relevant information was wanted in theauditor’s report. LÄS MER