Sökning: "Carl Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Carl Olsson.

 1. 1. Flaskhalsar i tillredningsprocessen : Zinkgruvan, Lundin Mining

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Carl Hasbo Olsson; Pontus Westin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckeln till en framgångsrik produktionskedja bygger på att samtliga moment arbetar efter dess fulla prestanda. Blir det avbrott i produktionen kan det föranleda förseningar och onödiga kostnader för företaget. Idén till detta examensarbete grundades då Zinkgruvan lyfte problematiken med flaskhalsar i tillredningsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Nyliberalt idéskifte inom Socialdemokraterna? : En idéanalys av Socialdemokratiska arbetarpartiets inställning till det fria skolvalet

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Carl-Fredrik Olsson; [2020]
  Nyckelord :Fritt skolval; Klassisk socialdemokrati; nyliberalism; Socialdemokraterna; hegemoni;

  Sammanfattning : Sammandrag Carl-Fredrik Olsson, Självständigt forskning- och utredningsarbete, Ht 2019,   Handledare: Johanna Tangnäs, Nyliberalt idéskifte inom Socialdemokraterna: en idéanalys av det socialdemokratiska arbetarpartiets inställning till det fria skolvalet Syftet med studien är att undersöka om det inträffat ett idéskifte gällande frågan om det fria skolvalet inom det Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP) mellan åren 1988-1996. Givet partiets hegemoniska ställning inom svensk politik är även syftet att undersöka om partiets eventuella idéskifte lett till att idén om det fria skolvalet blivit hegemonisk. LÄS MER

 3. 3. Från rasbiologi till rekordår – en dekonstruktion av fyra svenska myndighetsdiskurser om romer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nils-Johan Olsson; [2020]
  Nyckelord :Romer; myndighetsdiskurser; dekonstruktion; minoritet; essentialism; modernisering; intertextualitet; explicit dikotomi; implicit dikotomi; välfärdsstat;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks svenska myndigheters föreställningar om den romska minoriteten under tidsperioden 1923–1966. Genom att analysera fyra olika myndighetsdiskurser (1923, 1944, 1956 och 1966) har jag undersökt myndigheters konstruktioner av den romska minoriteten i Sverige. LÄS MER

 4. 4. CrossDump: En GPS-applikation för Linux-baserade displayer till moderna industrifordon

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Bergåker; Carl Enlund; Astrid Nord Olsson; Arvid Sandin; [2020]
  Nyckelord :gps; navigation; linux; qt; gps; navigering; navigation; linux; qt;

  Sammanfattning : CrossDump is a GPS application developed for modern industrial vehicles, specifically those in municipal solid waste collection. The application is developed for CrossControl AB, a company selling computers and electronics for heavy machinery and industrial trucks. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för tidig upptäckt av sepsis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Carl Olsson; Daniel Stridsberg; [2019]
  Nyckelord :Nurse; Nursing; Nursing Care; Recognition; Sepsis; Omvårdnad; Omvårdnadsåtgärder; Sepsis; Sjuksköterska; Upptäcka;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett livshotande tillstånd med hög dödlighet som drabbar 30 miljoner människor världen över och resulterar i omkring sex miljoner dödsfall årligen. Tecken och symtom är diffusa och det finns idag ett behov av utökad kunskap om sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid sepsis. LÄS MER