Sökning: "Carl Paus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Paus.

  1. 1. Oasen i arbetsplatsen : Ett designförslag om hur en restorativ zon kan berika vår arbetsmiljö

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska fakulteten

    Författare :Rebecka Öberg; [2015]
    Nyckelord :Restorativ interiör; mental vila; naturintryck; designförslag; arbetsmiljö; miljöpsykologi; återhämtning; möbeldesign; inredningsarkitektur;

    Sammanfattning : Oasen i arbetsplatsen är ett designförslag på hur en restorativ zon i våra arbetsmiljöer skulle kunna gestaltas. Oasen är en tillgänglig plats för daglig återhämtning. En källa som är kravlös, stimulerar och omhändertar våra sinnen. LÄS MER