Sökning: "Carl Pilot"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Carl Pilot.

 1. 1. Evaluation of Environmental Effects of Corporate Mobility as a Service : A case study

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Carl May; [2020]
  Nyckelord :MaaS; CMaaS; corporate mobility; cross-sectional survey; person-category analysis; GHG; societal effects;

  Sammanfattning : In times of progressive urbanization and increased environmental awareness, the mobility sector faces the challenge to satisfy an increasing demand, while simultaneously decreasing the negative externalities of transportation. The emerging concept Mobility as a Service (MaaS) claims to resolve this conflict, by offering individualized and seamless mobility through combination of all available modes. LÄS MER

 2. 2. Lärande och SFI, en tvärdisciplinär studie som relaterar SFI-lärares uppfattningar, SFI-forskning och begreppet lärande

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Carl Alexander Allwood; [2018]
  Nyckelord :Pedagogik; lärande; lärostilar; SFI; undervisning; sociokulturellt; perspektiv; drivkraft; innehåll; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the relationship between certain concepts of learning and some parts of the Swedish language program for immigrants (SFI). The aim of the study is to relate theories of learning to current pedagogical SFI-research, teachers’ perception of learning theories and, to investigate which learning theories teachers consider to be the most useful in their everyday tutoring. LÄS MER

 3. 3. Förstudie inför uppförande av laddstationer för elbilar på personalparkering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Carl Bjernstrand; [2018]
  Nyckelord :Elfordon; laddstationer;

  Sammanfattning : Under de senare åren har antalet elbilar ökat i antal och antalet elbilar förväntas också fortsätta att öka under de kommande åren. Då antalet elbilar ökar behövs följaktligen fler laddstationer avsedda för laddning av dessa. LÄS MER

 4. 4. VR-flygsimulatorer, för ökad upplevelse och som läroverktyg i flygutbildningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Carl Eliasson; Alexander Hedberg; [2017]
  Nyckelord :VR; HMD; virtual reality; head mounted display; flight simulator; fighterpilot; pilot; simulator; PC; headset; virtual; Aerospace; virtual cockpit; VR; virtuell verklighet; flygsimulator; flyg; simulator; virtual reality; flight simulator; militär; militärpilot; flygteknik; teknik; headset;

  Sammanfattning : Virtual reality (VR) är ett begrepp som blivit allt mer välkänt de senaste åren. VR kan beskrivas som en datorgenererad virtuell omvärld som användaren omsluts av. VR-miljön upplevs genom människans sinnen såsom syn, hörsel och känsel. LÄS MER

 5. 5. Ökad tillgänglighet med multipla interventioner : -Identifiering av motivationsfaktorer i ett förbättringsarbete utifrån self-determination theory

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Carl Tenvert; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BackgroundThe population of Sweden and most of the world are becoming larger and older. This will mean more people seeking care. Health care today is already strained by waiting lists for outpatient care and operation. Public healthcare purchasing private healthcare or expands with additional clinics has not proven to be successful alternatives. LÄS MER