Sökning: "Carl Rosengren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Carl Rosengren.

 1. 1. Förenklad kommunikation för äldre med hjälp av Raspberry Pi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Carl Rosengren; Emil Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Raspberry Pi; Kommunikation; Äldre; Användbarhet; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Äldre personer utgör en ökande del av samhällets population. I det allt mer digitala samhället blir teknisk kompetens nära ett måste för att ha förutsättningarna att hänga med. Allt mer komplexa apparater för att utföra något som tidigare kändes enkelt riskerar att utöka klyftan mellan den digitala och den analoga användaren. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av brukskvaliteten för perifera gränssnitt i VR

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikael Dahlgren; Carl Rosengren; [2018]
  Nyckelord :Virtual reality; virtuellt tangentbord; textinmatning; periferi; interaktion; gränssnitt;

  Sammanfattning : This study attempts to build a foundation for future research about a particular direction in user interface design for VR. More specifically, this paper first investigates different approaches to text input interfaces in VR and further examines a circular peripheral text input interface in order to investigate peripheral user interfaces in VR. LÄS MER

 3. 3. Att förmedla ett hantverk : – ett examensarbete om görande, kunskapsfilosofi och (visionärt) mångfaldsarbete inom trähantverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Theo Rosengren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER