Sökning: "Carl Sandblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Sandblom.

  1. 1. Vad ska jag ha på mig? : En kvalitativ studie om studenternas drivkrafter bakom klädvalet i förhållande till det personliga varumärket.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

    Författare :Joel Pettersson; Carl Sandblom; [2019]
    Nyckelord :Personal branding; brand; branding; motivation; driving forces; shopping products; Personligt varumärke; varumärke; branding; motivation; drivkrafter; shoppingprodukter;

    Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to seek out the driving forces behind students’ choices of clothing in relation to their personal brand. Methodology: Three interviews with students from different universities test the query formulation. LÄS MER