Sökning: "Carl Sandsjö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carl Sandsjö.

 1. 1. Vegetation för urbana takbiotoper : ståndortsanpassade buskar och träd för grunda växtbäddar på befintliga takterrasser

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Carl Sandsjö; [2019]
  Nyckelord :gröna tak; buskar; vedartat; substratdjup; extensiv skötsel; biotop; ekotyp;

  Sammanfattning : Till följd av våra växande städer där förtätningar av befintlig bebyggelse är en vedertagen strategi riskerar grönområden att reduceras till ytan. Samtidigt finns ett ökat krav på mer grönska i staden som kan ge befolkningen rekreation och vila men även leverera ekosystemtjänster som renare luft och avlastning av dagvattensystemet. LÄS MER

 2. 2. Utvecklings- och skötselplan för Japanska lärkskogen : ett exotiskt skogsbestånd i Mariestad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Christian Larsson; Carl Sandsjö; [2017]
  Nyckelord :Tätortsnära; Skog; Skötsel; Rekreation; Japan; Mariestad; Bestånd;

  Sammanfattning : Inbäddat i ett villaområde väster om Mariestads centrala delar ligger den japanska lärkskogen. Den omfattar ungefär 1 ha och ägs av Mariestads kommun. Platsens vegetation började planteras år 2007 och består huvudsakligen av japanska lärkträd som tillsammans med annan vegetation av japanskt ursprung bildar ett skogsbestånd. LÄS MER