Sökning: "Carl Skoog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl Skoog.

  1. 1. Elever i behov av särskilt stöd

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Carl-Åke Skoog; Izeta Garibovic; [2009]
    Nyckelord :diagnos; gymnasiet; stöd; specialpedagog;

    Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att undersöka vad som gäller angående rättigheten för särskilt stöd för elever i gymnasieskolan. Målet för denna undersökning är att belysa området omkring alla elever i behov av särskilt stöd med tanke på deras möjligheter att erhålla adekvata stödinsatser. LÄS MER