Sökning: "Carl Svanberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Carl Svanberg.

 1. 1. Redovisning av immateriella tillgångar vid rörelseförvärv : En komparativ studie mellan små och stora noterade företag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emil Lundberg; Carl Svanberg; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Immateriella tillgångar; IFRS 3; Små noterade företag; Rörelseförvärv;

  Sammanfattning : IFRS 3 – Rörelseförvärv antogs 2005 i syfte att förbättra relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten för börsnoterade företag. Utfallet blev däremot att andelen goodwill ökade i stora svenska börsnoterade företag, vilket anses medföra en försämrad transparens i de finansiella rapporterna. LÄS MER

 2. 2. Ne bis in idem : En analys om bokföringsbrott i kombination med skattetillägg

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl Svanberg; [2016]
  Nyckelord :ne bis in idem; dubbelbestraffning; bokföringsbrott; skattetillägg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Informationsförädlarbranschen : En undersökning av konkurrens och tillväxt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi;

  Författare :Carl Svanberg; Alexander Oja; [2015]
  Nyckelord :PSI-direktivet; PSI-lagen; Informationsförädlarbranschen; Tillväxt; Konkurrens; Hirschman-Herfindahl Index;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2010 implementerades PSI-lagen i Sverige, syftet var att främja konkurrens och tillväxt i informationsförädlarbranschen. En bransch som beräknas ha en stor tillväxtpotential. Branschen saknar idag en egen klassifikation, vilket medför att branschens utveckling är svår att mäta. LÄS MER

 4. 4. Pump test analogy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Carl Svanberg; [2015]
  Nyckelord :screw pump; solder paste;

  Sammanfattning : Mycronic is a company that manufactures a solder paste printer used to manufacturecircuit boards. Inside the printer solder paste is fed with the help of a screw pump.The solder paste, consisting of relatively soft metals has a tendency to stick to thescrew surface and form particles. LÄS MER

 5. 5. Angiveri av svartarbete. En tillämpning och kritisk granskning av rättsekonomisk metod.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl-Johan Wärn Svanberg; [2014-02-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den rättsekonomiska metoden. Rättsekonomisk metod presenteras och granskas på ett sätt som kan vara givande för den som vill introduceras till rättsekonomisk metod och dess problem. LÄS MER