Sökning: "Carl Wall"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Carl Wall.

 1. 1. Med omvärlden som inspirationskälla : En studie i träkonstruktioner med alternativa inspirationskällor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Carl Angtoft; [2020]
  Nyckelord :möbelsnickeri; träkonstruktioner;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om konstruktioner. Studien handlar om att lyfta blicken och titta på sammansättningar på ett större plan för att hitta nya lösningar på gamla problem.  Jag har i min studie låtit mig inspireras av material och konstruktioner som ligger långt ifrån träindustrin och materialet trä. LÄS MER

 2. 2. Chemical Vapor Deposition of Titanium Oxycarbide

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Carl Henrik Dahmén; [2020]
  Nyckelord :CVD; Hard Coatings; Ti C; O ; CO; Five-ling twinned crystals.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ti(C,O) coatings have been generated in a hot wall CVD system on WC/Co, fine and coarse grained Ti(C,N), TiN, Cr and c-BN substrates. The research in this thesis has focused on deposition, characterization, and analysis in the perspective of the bonding layer of a coated insert. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion av lyftredskap och dockningsstation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jonas Asplund; Carl-Victor Woggart; [2019]
  Nyckelord :lyftredskap; lyftverktyg; dockningsstation; fixtur; hustmuttern ab;

  Sammanfattning : This is an abstract of the report for a thesis of 15 credits in the program Innovation and Product Design, on the School of Innovation, Design and Technology at Mälardalen University in Eskilstuna. The work was executed during the spring term of 2019. LÄS MER

 4. 4. Mediating Interactions in Games Using Procedurally Implemented Modal Synthesis : Do players prefer and choose objects with interactive synthetic sounds over objects with traditional sample based sounds?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Carl Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Games; Sound; Audio; Procedural; Synthesis;

  Sammanfattning : Procedurally implemented synthetic audio could offer greater interactive potential for audio in games than the currently popular sample based approach does. At the same time, synthetic audio can reduce storage requirements that using sample based audio results in. LÄS MER

 5. 5. Object Placement in AR without Occluding Artifacts in Reality

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Carl Sténson; [2017]
  Nyckelord :Augmented Reality; Mixed Reality; Object Placement; RGB-edges; Microsoft Hololens; Edge Detection;

  Sammanfattning : Placement of virtual objects in Augmented Reality is often done without regarding the artifacts in the physical environment. This thesis investigates how placement can be done with the artifacts included. It only considers placement of wall mounted objects. LÄS MER