Sökning: "Carl-Anton"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Carl-Anton.

 1. 1. Green Bonds: A Study on Expected Returns and Liquidity Effects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl-Anton Bryngelsson; Anton Gavin; [2019-08-08]
  Nyckelord :Green bonds; Liquidity; Bid-Ask Spread; Fixed income; Expected return; Asset pricing; Bond pricing;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Fyns fisketurister : En studie om fisketuristers motiv och värderingar, utifrån ett miljö-och fiskeetiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carl-Anton Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med det snabbt framväxande sportfiskeintresset skapas nya tillfällen inom turismen. Folk reser i syftet att bedriva fiske över hela världen vilket för med sig en ny sektor inom naturturismen med tillhörande jobb och verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers syn på influencers

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Carl-Anton Storbacka Storbacka; Aron Jahn; [2017]
  Nyckelord :Influencer marketing; students; buying intentions; consumer behavior;

  Sammanfattning : Influencer marketing has arguably emerged as one of the most effective forms of marketing, and it’s here to stay. That has made influencer marketing just as compelling of a research subject as it is useful for marketing professionals. LÄS MER

 4. 4. Är belöningar ett effektivt styrmedel? –En kvalitativ studie om belöningssystem och dess effekt på motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl-Anton Bryngelsson; Viktor Jonsson; [2016-06-16]
  Nyckelord :Belöningssystem; monetära belöningar; icke-monetära belöningar; individbaserade belöningar; lagbaserade belöningar; motivation;

  Sammanfattning : Inledning: Belöningar i form av monetära och icke-monetära används som ett styrningsverktygtill att motivera medarbetarens och dess egenintresse samt att få medarbetarna att handla utefterföretagets mål. För att åstadkomma ett samspel mellan medarbetarens egenintresse ochorganisationens mål krävs en förståelse för hur belöningar bidrar till motivation. LÄS MER

 5. 5. Enforcing the Maritime Labour Convention, 2006 : A study of the early results of implementation and enforcement of the Maritime Labour Convention, 2006

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Carl Anton Meitmann; [2016]
  Nyckelord :MLC 2006; Maritime Labour Convention; Enforcement; Implementation; Shipping; Labour; Port State; Flag State;

  Sammanfattning : The objectives of the Maritime Labour Convention 2006 (hereafter: MLC 2006) have long been familiar to many states, but for some it has brought with it increased expectations in improving working conditions for seafarers. This study aims to analyse the early figures provided by Paris Memorandum of Understanding’s (hereafter: Paris MoU) on the number of deficiencies and detentions in before and after the implementation of the MLC 2006, as well as the ILO Committee of Experts 2014 Report, which marks the first full year of MLC 2006 compliance in the first ratifying states. LÄS MER