Sökning: "Carl-Erik Bäst"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl-Erik Bäst.

  1. 1. Rydaholmsmetoden - förtjänster och kritiska punkter

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Monica Aldrin; Anders Persson; [2011]
    Nyckelord :lästräning; motivation; ordavkodning; Rydaholmsmetoden; specialpedagogiskt perspektiv.;

    Sammanfattning :   Titel:                                   Rydaholmsmetoden – förtjänster och kritiska punkter   Engelsk titel :                     The Rydaholm Method – benefits and critical points   Författare:                         Anders Persson, Monica Aldrin   Handledare:                      Christer Jacobson   Antal sidor:                       58   Nyckelord:                         lästräning, motivation, ordavkodning, Rydaholmsmetoden, specialpedagogiskt perspektiv. Det här arbetet är en flermetodologisk studie med syfte att tydliggöra vilka förtjänster och kritiska punkter det pedagogiska arbetssättet Rydaholmsmetoden har. LÄS MER