Sökning: "Carl-Erik Sahlberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl-Erik Sahlberg.

  1. 1. Församlingsväxt i Sverige - En studie av två påståenden om vad som får en församling att växa

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

    Författare :Elisabet Runefors; [2013]
    Nyckelord :mission; församlingsväxt; frivilligarbete; låga trösklar; Jesuscentrering; St:a Clara kyrka; Döderhults församling; Furulundskyrkan; Allhelgonakyrkan; Carl-Erik Sahlberg; Fredrik Modéus; Anders-Petter Sjödin; Olle Carlsson; Leif Norrgård; Philosophy and Religion;

    Sammanfattning : Bakgrunden till denna uppsats är Svenska kyrkans missionsansvar på biblisk såväl som på kyrkorättslig grund. Fokus ligger här på den närmission där församlingar hittar vägar att nå människor i sin närkontext idag. LÄS MER