Sökning: "Carl-Fredrik Beijer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl-Fredrik Beijer.

  1. 1. Förädling av hamnområde

    Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

    Författare :Carl-Fredrik Beijer; Erik Svenstrup; [2019]
    Nyckelord :Land development; harbour; performance; real estate; land acquisition; market analysis; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Bakgrund: I flera havsnära kommuner finns attraktiv mark med vattennära och central lokalisering som utnyttjas ineffektivt. Hur kan man ta tillvara på denna mark och hur har tidigare exploateringar genomförts? Utgångspunkten för studien var att hitta en bättre användning för mark i hamnområden vilket födde exjobbsidén. LÄS MER