Sökning: "Carl-Fredrik Fock"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carl-Fredrik Fock.

 1. 1. Steering towards Circular Economy- A case study about how individual translation of circular economy influences a multinational corporation (MNC)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl-Fredrik Fock; Julia Carlsson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Circular Economy; Translation; Institutional logics; Organisational change; Legitimacy; Individual motives; MNC;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Företagsvärdering utifrån två perspektiv –En analys av olika värderingsmodellers på två fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Gårdström; Carl-Fredrik Fock; [2014-01-30]
  Nyckelord :Företagsvärdering; värdering; kassaflöden; DCF-modell; substansvärdering;

  Sammanfattning : Backgrund och Problem: I dagens globala miljö där företag köp och säljs kontinuerligt ärvärderingen en av grundpelarna. Värderingen består av en mängd olika komponenter där manskiljer på den fundamentala och tekniska analysen. LÄS MER