Sökning: "Carl-Henrik Tuwezén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl-Henrik Tuwezén.

  1. 1. Lagens långa arm, är den tillräckligt lång? En kvalitativ undersökning av ishockeyns våldskultur

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

    Författare :Pontus Viklund; Carl-Henrik Tuwezén; [2014]
    Nyckelord :underhållningsvärde; ídrottsvåld; ishockey; disciplinnämnd; Social Sciences;

    Sammanfattning : Våld mellan idrottsutövare är ett udda ämne som det inte reflekteras mycket över. I denna uppsats har avsikten varit att belysa problematiken kring våldet på den idrottsliga scenen, där förgrundsfigurerna själva står i centrum. LÄS MER