Sökning: "Carl-Johan Elm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carl-Johan Elm.

 1. 1. System Architecture in a Heavy DutyVehicle Platooning System using xPCTargetTM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Reglerteknik

  Författare :Carl-Johan Elm; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The ongoing environmental debate emphasizes the need for reducing CO2 emissions in order to counteract rapid climate change. The transportation industry is growing and is already today a signicant contributor to green house gas emissions. LÄS MER

 2. 2. Remote video capturing and navigation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Carl-Johan Elm; Henrik Eriksson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER