Sökning: "Carl-Johan Grundmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Carl-Johan Grundmark.

  1. 1. Kompetensutveckling av byggnadsarbetare för ett energieffektivt byggande

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

    Författare :Emmy Dammander; Carl-Johan Grundmark; [2013]
    Nyckelord :kompetens; byggarbeten; byggnadsarbetare; yrkesarbetare; kompetensutveckling; utbildning; låg-energibyggande; energieffektivt byggande; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Titel: Kompetensutveckling av byggnadsarbetare för ett energieffektivt byggande. Författare: Emmy Dammander & Carl-Johan Grundmark Handledare: Radhlinah Aulin, Byggproduktion LTH Lunds universitet Examinator: Bengt Hansson, Byggproduktion LTH Lunds universitet Bakgrund: Sveriges regering har antagit EUs ”20-20-20-mål” som innebär att en kraftig minskning av landets energiförbrukning ska uppnås till år 2020. LÄS MER